Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Ružomberok

 

Určené: všetkým ZO CHPH

 

 

Obežník č.1/2016

 

Predseda OZ CHPH Ružomberok zvoláva schôdzu na 5.02.2016, ktorá sa uskutoční o 19:00 u Milana Drusku v Štiavničke. Účasť každého zástupcu ZO je povinná!!!

1. Doniesť pretekovú dokumentáciu na rok 2016 (podľa prílohy).

2. Finančné vyrovnanie za staré a mladé holuby + doplatky za holuby nad nadhlásené v sezóne 2015.

3. Správa o stave pokladne a príprava rozpočtu na rok 2016.

4. Návrh  dátumu konferencie a organizácia.

5. Prebratie spôsobu pretekania a celej činnosti na rok 2016.

6. Písomné prebratie ukončenia činnosti vo výbore niektorých jeho členov. V prípade, že sa niekto chce vzdať donesie písomné oznámenie o ukončení funkcie.

7. Vybratie nových členov a návrh na ich schválenie pre konferenciu 2016.

8. Oznámenie o oprave košov a následnej údržbe pridelených košov.

 

 

 

 

V Dolnom Kubíne 23.01.2016

                                                                                         Ladislav Zubaj

                                                                                      predseda OZ CHPH RK